اخبار عکاسی

برگزاری کارگاه عکاسی مفهومی

mafhoomi

آکادمی عکاسی کاندید برگزار میکند :
 کارگاه عکاسی مفهومی
شامل مباحث آموزشی زیر :
1-عکاسی مفهومی چیست ؟
2-سبک شناسی در عکاسی
3-روش های خوانش و تحلیل عکس
4-نمادها و نشانه ها در عکاسی
5-واقعه ، واقعیت و حقیقت
6-تاثیر فتوژورنالیسم بر جهان سوم
و مباحث مرتبط دیگر ...
8جلسه دو ساعته
روزهای شنبه ساعت 18 تا 20
و روزهای چهارشنبه ساعت 16 تا 18
هماهنگی جهت ثبت نام :
65250390
65250391
🔸شرکت در این کارگاه برای تمامی عکاسان آزاد میباشد.