اخبار عکاسی

نهمین سوگواره سراسری ملی عکس عاشورایی شهر قدس

soogvare1      soogvareh

نهمین سوگواره ملی عکس عاشورایی شهرستان قدس
برای اطلاعات بیشتر و‌ ثبت نام به سایت سوگواره مراجعه نمایید .
www.soogvarehashoora.ir
شرکت برای همه عکاسان ایران آزاد است .
تقویم:
آغاز ثبت نام و دریافت عکس ها: از ابتدای محرم سال 1398
آخرین مهلت ثبت نام و دریافت عکس ها: ساعت 24 روز یکشنبه 31 شهریور 1398
داوری: 3 تا 7 مهر 1398
افتتاح نمایشگاه و اهدای جوایز: 18 مهر 1398
جوایز:
بخش حرفه‌ای یا دوربین عکاسی:
نفراول: تندیس سوگواره، لوح افتخار و مبلغ 20 میلیون ریال
نفردوم : تندیس سوگواره، لوح افتخار و مبلغ 15 میلیون ریال
نفرسوم: تندیس سوگواره، لوح افتخار و مبلغ 10 میلیون ریال
بخش مردمی یا عکاسی با موبایل
نفر اول : تندیس سوگواره، لوح افتخار و مبلغ 10 میلیون ریال
نفردوم : تندیس سوگواره، لوح افتخار و مبلغ 7 میلیون ریال
نفرسوم: تندیس سوگواره، لوح افتخار و مبلغ 5 میلیون ریال
جایزه ویژه عکاسان شهر قدس:
* از بین عکاسان شهر قدس که به مرحله نهایی و نمایشگاه راه پیدا کنند، در هر بخش از دو اثر با جایزه نقدی به مبلغ 7 میلیون ریال بهمراه تندیس سوگواره و لوح افتخار، تقدیر به عمل خواهد آمد. - به کلیه پذیرفته شدگان در نمایشگاه گواهی شرکت به صورت دیجیتال از سوی دبیرخانه ارسال می‌گردد.
- در صورت چاپ کتاب یک نسخه از کتاب به صاحبان آثار راه یافته به نمایشگاه اهدا می‌گردد.
هیئت اجرایی:
دبیر اجرایی: سید ابوالفضل میراحمدی
مشاور هنری: مهدی عباسی
هیئت داوران: ساسان مویدی، بهنام صدیقی، هادی صمدی، شاپور حسینی، مهدی عباسی