شروع عکاسی

نکات:

* ظرفیت کلاس ها محدود می باشد و ثبت نام شما در این فرم هیچ مسئولیتی برای آموزشگاه ایجاد نمی کند.

* هنرجویانی که زودتر ثبت نام کنند، در اولویت ثبت نام اصلی قرار خواهند گرفت.

* برخی از دوره ها شامل پیش نیاز است.

 

پیش ثبت نام
نام و نام خانوادگی: (*)
نام و نام خانوادگی را وارد نمائید.
به فارسی و کامل با پسوند بنویسید و از نوشتن نام مستعار خودداری فرمائید.
تلفن همراه/تلفن: (*)
شماره تلفن همراه یا تلفن ثابت برای تماس از طرف آموزشگاه را وارد نمائید.
لطفا بدون فاصله و کامل وارد نمائید.
ثبت نام در دوره: (*)

قصد ثبت نام در کدام دوره را دارید؟ لطفا درخواست خودتان را انتخاب کنید.
کد ضد ربات: (*) کد ضد ربات:
لطفا کد ضد ربات را وارد نمائید.
برای تشخیص ربات از انسان حروف و کلمات نمایش داده شده را در کادر بنویسید.
ارسال فرم و ثبت نام