درباره ما

زبان تصویر، زبان بشریت است. تصویر، واسط بین جهان و انسان است. جهان بدون واسطه براى انسان قابل دستیابى نیست بنابراین تصویر باید آن را براى انسان قابل فهم کند؛ خلاقیت مقدمه ظهور استعدادها و ذوق هاست و باب آن برای همه بشر باز است، مهم شناختن خود و حرکت به سمت این دریچه است، خلاقیت را می توان دیدن چیزها از یک منظرغیرمعمولی و نو، توجه به مسائل از زاویه ای که هیچ کس دیگر نمی بیند و سپس ارائه رهیافت های جدید، غیرمعمولی و اثر بخش دانست. با گسترش فضاى رسانه ها در زمان حال از هنرهاى تصویرى ( عکاسى تصویربردارى تدوین) مى توان به روشهاى متنوعى بهره برد، از استفاده هاى شخصى و تفریحى عکس و فیلم تا سطوح حرفه اى که اهالى فن و هنر به آن مى پردازند و ورود اشخاص به بازار کار گسترده و حرفه اى آن در گرایش هاى متنوع این رشته هاى فنى و هنرى اما فعالیت در سطح حرفه اى آنها مبتنى بر دو اصل علم و هنر است که بدون هر یک معنا و مفهومى ندارد.

آموزشگاه عکاسی کاندید مفتخر به فراهم نمودن شرایطى متمایز و تعلیم هنرمندانى خلاق و توانمند است که قادر به فعالیت جدى و کسب درآمد در هنر صنعت عکاسى باشند، آموزشگاه عکاسی کاندید رسیدن به این مهم را با برنامه ریزى هاى کاربردى و جامع با بهره مندى از آخرین متدهاى آموزشى همگام با استانداردهاى جهانى با کیفیت و نوآورى بى نظیر خود ممکن مى سازد.

 candid photography logo

عکاسی کاندید به معنی عکاسی رک و راست و صادقانه است. در این سبک از عکاسی تمرکز بر روی گرفتن عکس بدون برنامه ریزی قبلی است. یعنی به جای پرداختن به مسائل تکنیکی باید به دوربین اجازه غوطه‌ور شدن در درون حوادث را داد. در واقع این سبک خلاصه شده است در ثبت لحظه‌های زندگی همان طوری هست.
برخی از عکاسان حرفه‌ای با بسط این نوع از عکاسی، آن را به شکل یک فرم هنری در آورده‌اند. هنری کارتیه برسون استاد هنر عکاسی کاندید است. در اختیار گرفتن "لحظه تعیین کننده" (THE DECISIVE MOMENT) از شاهکارهای وی در این سبک از عکاسی است.