عکاسی مقدماتی

tir99

ثبت نام ترم تابستان ( تیر ماه 99 )

8 جلسه 2 ساعته ، هر هفته 2 روز

روزهای دوشنبه و چهارشنبه 

ساعت 18 تا 20 عصر

شماره تماس جهت ثبت نام :

65250390

65250391