عکاسی مقدماتی

 

c584                          C725

C950

 

ثبت نام ترم پاییز ( مهر ماه 97 )


8 جلسه 2 ساعته ، هر هفته 2 روز

روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16 الی 18