فتوشاپ مقدماتى و پايه

 

فتوشاپ مقدماتی 2

 

آموزش حرفه اى فتوشاپ 
( مخصوص عكاسان)
 
6 جلسه ساعته ، هر هفته 1 روز

 شروع کلاس از روز شنبه 31 شهریور 97

شنبه ها  از ساعت 17 الی 20