مجموعه عکس

 


10 جلسه 3 ساعته ، هر هفته 2 روز

 

نگاهی کوتاه به تاریخچه عکاسی مستند و نمایش آثار عکاسان آن
مجموعه عکس چیست؟
انواع مجموعه عکس
نگاهی به تعدای از عکاسان تاثیرگذار مستند جهان
 نگاهی به تعدای از عکاسان تاثیرگذار مستند ایران
بررسی انواع مجموعه عکس: گزارش تصویری، مقالهٔ تصویری، داستان تصویری
نوشته بر مجموعه عکس و شیوه نوشتن زیرنویس در عکاسی مستند
گفتگو و بررسی درباره پروژه‌های عکاسی مستند هنرجویان (گروهی یا انفرادی) در هر جلسه در زمانی مجزا