گروه عکاسی کاندید

گروه عکاسی کاندید

به یاری حضرت پروردگار و با امید به مهربانی اش، روز پنجشنبه ۹۷/۴/۷ اولین نشست رسمی #گروه_عکاسی_کاندید برگزار شد.

این گروه که به همت #هادی_صمدی و تحت نظارت ایشان، به منظور حمایت و همچنین انسجام هر چه بیشتر هنرجویانِ آکادمی عکاسی کاندید تشکیل گردیده،

متشکل از چند تن از عکاسان با تجربه، توانمند و شاخص، به اضافه فارغ التحصیلان این آکادمی می باشد.

در اولین نشست رسمی #گروه_عکاسی_کاندید، که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، هادی صمدی اهداف این گروه را چنین عنوان نمود:

۱_حمایت از هنرجویان فارغ التحصیلِ آکادمی کاندید

۲_ایجاد بستری مناسب برای شکوفایی استعدادها و توانایی های بالقوه در منطقه در زمینه عکاسی

۳_ ایجاد انگیزه و ایجاد میل به پویایی هر چه بیشتر در بین عکاسان

۴_برگزاری جلسات نقد آثار عکاسان عضو گروه

۵_ایجاد بستری مناسب برای برگزاری نمایشگاه های ادواری از آثار اعضای گروه

٦_برگزاری نشست ها و ورکشاپ های عکاسی

٧_برگزاری مسابقات عکاسی و دیگر فعالیت های تخصصی و حرفه ای

 اسامی اعضای #گروه_عکاسی_کاندید بدین شرح است :

۱_هادی صمدی 

۲_مهدی عباسی 

۳_ دکتر محمدرضا معماریان پور

۴_پریسا محسنی

۵_فاضل خاکباز

٦_زینب گلزاری

٧_علیرضا خشاب

٨-ندا رهگذر

٩-ليلا فتوحی

١٠-مرتضي صادقي

١١-منصوره شمسي نژاد

١٢-عطا حجتي

١٣-سپيده طلوعي

١٤-عليرضا ميرزايي

١٥-فرزانه بيك محمدلو

١٦-عرفان طالبي

١٧-مرجان رضايي

١٨-پريسا ظفري

١٩-بهار نفريه

٢٠-ميترا درخشان

C807     C806